Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Tuindorp


Huisartsenpraktijk Tuindorp

Luijksgestelstraat 13
5045 XG TILBURG

Bergman 013-5711275

Teunissen 013-5711821

Van Bavel 013-5711400

huisartsenpraktijktuindorp.nl


Telefoonnummers

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

 

Dhr A.Teunissen: tel. 013-5711821
Dhr L.van Bavel : tel. 013-5711400
Dhr M. Bergman : tel. 013-5711275

 

Openingstijden

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

In verband met artsenoverleg is de praktijk tussen 10.30-11.15 alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

De lunchpauze is van 12.00-12.30 uur.

Spoedgevallen

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

Bel praktijknummer en toets 1.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Belt  U  altijd eerst even om uw komst aan te kondigen en te overleggen met de assistente.

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

afspraak maken

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

Belt u tussen 08.00 en 09.00 uur, dan kunt u een afspraak maken voor dezelfde dag, tenzij het spreekuur vol is.

In verband met telefonische drukte heeft het de voorkeur als u tussen 8 en 9 uur  alleen belt voor maken van een afspraak.

Een spreekuurafspraak is berekend om 1 hulpvraag te beantwoorden.  De assistente stelt aan de telefoon een aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krigen. Dit om de medische urgentie in te schatten. 

Online afspraken inplannen

Er is een mogelijkheid om via de website een afspraak met uw huisarts in te plannen, lees de instructies en spelregels voor het maken van uw afspraak. 

Let op:


-U kunt alleen bij uw eigen huisarts of de huisarts in opleiding die werkzaam is bij uw huisarts een internet afspraak inplannen.

-U kunt tijdens afwezigheid van uw eigen huisarts geen internet afspraak inplannen bij een andere arts, hiervoor dient U altijd te bellen met de waarnemend huisarts zoals vermeld via de telefoonbeantwoorder van uw eigen huisarts. 

 

 

 

Huisbezoek

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

Bel tussen 08.00 en 10.00 uur voor het aanvragen van een huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

Telefonisch spreekuur

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Indien nodig kan de assistente met de huisarts overleggen . De huisarts of de assistente belt u op een ander tijdstip terug.

Wilt u bij voorkeur tussen 8 en 9 uur alleen bellen voor het maken van een afspraak.

U belt tussen 08.00 en 10.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag terug.
Zorg dat de assistente over het juiste telefoonnummer beschikt waarop u die dag bereikbaar bent! Tevens is het fijn als de assistente uw vraag kan noteren.


Uitslagen

Bel voor uitslagen tussen 09.00 en 10.00 uur.

herhaalrecepten

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

Wilt u bekend herhaalrecept aanvragen, bel dan het telefoonnummer van uw eigen huisarts en toets  optie:2
U bent dan in de gelegenheid het recept te herhalen door duidelijk uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en het gewenste medicijn, aantal en gebruik te noemen.

Belt u voor 12 uur dan ligt het recept de dag erna vanaf  15.00 uur bij de apotheek klaar. Deze afspraak geldt voor patienten die zijn ingeschreven bij apotheek Reeshof , Heyhoef, Forum en Dalem .

De receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Avond-, nacht- en weekenddienst

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

Huisartsenpost

Telefoonnummer: 0900-3322222

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend en tijdens feestdagen is geregeld door de CHP, Centrale Huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen Midden-Brabant?samen.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur en op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend voor SPOEDGEVALLEN!

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Zorg er tevens voor dat u een overzicht van medicijnen bij de hand heeft

Adres huisartsenpost


Lage Witsiebaan 2a, Tilburg

 

Assistente

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • bloedcontroles
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • beperkte reizigersadvisering en vaccinaties
 • tapen van de enkels

Spreekuur volgens afspraak, de afspraak kunt u telefonisch  of on-line inplannen.

WIlt U een urine brengen voor onderzoek, gebruik hiervoor uw eerste ochtendurine, Breng deze voor 10 uur in de ochtend. 

 

Praktijkondersteuner

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

In  onze praktijk werken vijf praktijkondersteuners.
Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Praktijkondersteuner Somatiek


Dorine van der Mast en Angelique Bonants

Zelfstandig begeleiden zij mensen met een chronische aandoening. Denk hierbij aan :

 • astma/copd
 • diabetes mellitus
 • hypertensie
 • stoppen met roken
 • overgewicht

Praktijkondersteuner ggz

De POH-GGZ is een  nieuwe functie in de huisartsenpraktijk.

Het staat voor "praktijkondersteuner huisartsenzorg-geestelijke gezondheidszorg".

Bij een vermoeden van psychische problematiek ( bijv. stressklachten, depressie, trauma, angst, relatieprobleem of rouwverwerking) kan de huisarts U naar de POH-GGZ verwijzen. Tijdens een eerste gesprek wordt besproken wat U zou willen veranderen en hoe U dit kunt bereiken. Dit kan bijv. door een aantal gesprekken, begeleiding, kortdurende behandeling, informatie over mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan of door een verwijzing naar een passende zorgverlener. Omdat de functie onder de huisartsenzorg wordt uitgeoefend, komt de begeleiding niet ten laste van uw eigen risico en hoeft U er niet voor bij te betalen.

Binnen onze praktijk is op donderdag Jolanda Schuurkes werkzaam als POH-GGZ. Per 1 april 2019 ook Christine Jobse op dinsdag en vrijdag.

 

Praktijkondersteuner jeugd 

Omdat de jeugdzorg inmiddels is ondergebracht bij de gemeenten, krijgen de huisartsen steeds meer taken toebedeeld bij het begeleiden van kinderen en jongeren en hun vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om leer- en gedragsproblemen, opvoedproblemen, slaapproblemen, angst of somberheid, sociale problemen. De huisartsen werken hierbij ook samen met een team van schoolartsen, psychologen, verpleegkundigen van het consultatiebureau, Sterk huis (=voorheen Kompaan de Bocht), Veilig Thuis en een kinderpsychiater. Zo proberen ze de zorg zo snel mogelijk op te starten met de juiste hulpverlener. De praktijkondersteuner Jeugd fungeert als spil en eerste aanspreekpunt bij zorgen zoals hierboven genoemd.

Binnen onze huisartsenpraktijk zijn als  praktijkondersteuner jeugd werkzaam

Rob Roselle op woensdagmiddag. 

Susanne de Letter op dinsdagmiddag om de week.

 

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg 

Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, bezoekt mensen van 75 jaar en ouder thuis. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen de huisartsen mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden. 
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere lichamelijke beperkingen, medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen naar een andere hulpverlener. 
Bij verschillende ouderen komt de verpleegkundige elke 3 maanden op huisbezoek. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en krijgen mogelijke (toekomstige) problemen nadere aandacht. 

 

huisartsen in opleiding

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

Uw huisartsen zijn als praktijkopleider verbonden aan de Universiteit van Maastricht.  In de praktijk worden gediplomeerde artsen opgeleid die de specialisatie tot huisarts volgen gedurende de periode van ongeveer 1 jaar. 

In het kader van de opleiding is het belangrijk dat zij zoveel en zo divers mogelijke patienten zien. Vandaar dat u regelmatig op verzoek van uw huisarts een afspraak bij de huisarts in opleiding aangeboden zult krijgen.

In de praktijk van Drs van Bavel is Mevrouw C. van Stalborch werkzaam als huisarts in opleiding 

In de praktijk van Drs Teunissen zal met ingang van 1 september de Heer T. Mels als huisarts in opleiding werkzaam zijn.