Uitwisseling medisch dossier

Klik op:  Toestemmingsformulier  

Betreft: elektronische uitwisseling van uw medisch dossier

 

Wij vragen uw aandacht voor de mogelijkheid uw patiëntgegevens elektronisch beschikbaar te stellen aan bijv. apotheek en de huisartsenpost.

De huisarts registreert in uw patiëntdossier welke medicijnen u gebruikt, waar u allergisch voor bent en waar u de laatste twee jaar voor behandeld bent.

Indien het medisch noodzakelijk is kan deze informatie door de apotheek en de huisartsenpost elektronisch opgevraagd worden via een beveiligde verbinding. Op deze manier is de juiste informatie bekend en kan medische zorg op een veilige manier gegeven worden. Verder zijn uw gegevens slechts opvraagbaar door zorgverleners die met u een behandelrelatie hebben en voor zover dat voor uw behandeling noodzakelijk is.

Als u het goed vindt dat uw patiëntdossier ingezien kan worden moet u schriftelijk toestemming geven: 

- als u ouder bent dan 16 jaar, kunt u daarvoor zelf tekenen;
- kinderen van 12 t/m 16 jaar tekenen zelf en een ouder/verzorger tekent mee;
- voor kinderen tot 12 jaar tekent de ouder/verzorger.

Als u niet wilt dat uw patiëntendossier wordt ingezien dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om aan de huisarts op de huisartsenpost of de apotheker alle informatie te geven over uw gezondheidstoestand, de medicijnen die u gebruikt en over uw medische voorgeschiedenis.

Voor een goede en veilige zorgverlening is het belangrijk dat hulpverleners over uw juiste medische gegevens beschikken!

Op de praktijk ligt er een toestemmingsformulier,  waarin aan zowel huisarts als apotheek toestemming gegeven kan worden. Deze kunt u uitprinten en volledig ingevuld en ondertekend bij de assistentes inleveren. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de balies van de huisartsenpraktijk en apotheek. U kunt de verleende toestemming altijd weer intrekken.

Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u bij uw huisarts of apotheker een informatie folder aanvragen. Verder kunt u hierover nalezen op www.vzvz.nl.


28-06-2016