Praktijkondersteuner

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

In  onze praktijk werken vijf praktijkondersteuners.
Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Praktijkondersteuner Somatiek


Dorine van der Mast en Angelique Bonants

Zelfstandig begeleiden zij mensen met een chronische aandoening. Denk hierbij aan :

  • astma/copd
  • diabetes mellitus
  • hypertensie
  • stoppen met roken
  • overgewicht

Praktijkondersteuner ggz

De POH-GGZ is een  nieuwe functie in de huisartsenpraktijk.

Het staat voor "praktijkondersteuner huisartsenzorg-geestelijke gezondheidszorg".

Bij een vermoeden van psychische problematiek ( bijv. stressklachten, depressie, trauma, angst, relatieprobleem of rouwverwerking) kan de huisarts U naar de POH-GGZ verwijzen. Tijdens een eerste gesprek wordt besproken wat U zou willen veranderen en hoe U dit kunt bereiken. Dit kan bijv. door een aantal gesprekken, begeleiding, kortdurende behandeling, informatie over mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan of door een verwijzing naar een passende zorgverlener. Omdat de functie onder de huisartsenzorg wordt uitgeoefend, komt de begeleiding niet ten laste van uw eigen risico en hoeft U er niet voor bij te betalen.

Binnen onze praktijk zijn Linh Cao en Erné van de Bilt werkzaam als POH-GGZ.

 

Praktijkondersteuner jeugd 

Omdat de jeugdzorg inmiddels is ondergebracht bij de gemeenten, krijgen de huisartsen steeds meer taken toebedeeld bij het begeleiden van kinderen en jongeren en hun vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om leer- en gedragsproblemen, opvoedproblemen, slaapproblemen, angst of somberheid, sociale problemen. De huisartsen werken hierbij ook samen met een team van schoolartsen, psychologen, verpleegkundigen van het consultatiebureau, Sterk huis (=voorheen Kompaan de Bocht), Veilig Thuis en een kinderpsychiater. Zo proberen ze de zorg zo snel mogelijk op te starten met de juiste hulpverlener. De praktijkondersteuner Jeugd fungeert als spil en eerste aanspreekpunt bij zorgen zoals hierboven genoemd.

Binnen onze huisartsenpraktijk zijn als  praktijkondersteuner jeugd werkzaam

Mark Hansen en Rob Roselle     

 

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg 

Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, bezoekt mensen van 75 jaar en ouder thuis. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. Met dit consult willen de huisartsen mensen van 75 jaar en ouder helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden. 
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere lichamelijke beperkingen, medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen naar een andere hulpverlener. 
Bij verschillende ouderen komt de verpleegkundige elke 3 maanden op huisbezoek. Op deze manier blijft de huisarts op de hoogte en krijgen mogelijke (toekomstige) problemen nadere aandacht.