Algemene infomatie

logo huisartsenpraktijk Tuindorp

 

Verzoek om een verwijsbrief achteraf

 

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënt voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging en zonder voorafgaand contact met de huisarts een eerste afspraak met een specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijzing vragen. De huisarts is echter niet gemachtigd om achteraf een verwijzing te schrijven.

Uw huisarts zal daarom geen verwijzing schrijven achteraf. 

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt  naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en duur.

Om de zorg beschikbaar te houden heeft de huisarts de taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en dure specialistenzorg voor te behouden voor waar het moet.

Alleen specialistenzorg na verwijzing van de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de zorgverzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts aanwezig is. Leveren zij toch zorg, dan  is dit voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt U terecht bij uw zorgverzekeraar.