Inzage medisch dossier

 

 

Inzage medisch dossier.

Let op. Dit is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar, door betrokkene zelf aan te vragen. 

 

Werkwijze, U logt in via Digid. U kunt  uw dossier inzien, het maken van een online afspraak met bevestiging- en herinnerrfunctie, gebruik  maken van e-consult en online herhaalrecepten aanvragen.

Aanmelden voor mijngezondheid.net:

Voor patienten uit de praktjk van M. Bergman: aanmelden Bergman

Voor patienten uit de praktijk  van L. van Bavel : aanmelden van Bavel

Voor patienten uit de praktijk van A. Teunissen:  aanmelden Teunissen

 

Na verwerking van uw aanvraag ontvangt U en bevestigings mail met instructie.